Women's tennis

Scholar Athletes

Year Name Award
2016 NAIA Scholar Team  
2015 Hannah Stark NAIA Scholar Athlete
2014 NAIA Scholar Team  
  Jami Koens NAIA Scholar Athlete
2012 NAIA Scholar Team  
2011 NAIA Scholar Team  
  Julie Mineart NAIA Scholar Athlete
  Laura Starr NAIA Scholar Athlete
  Nessa Summers NAIA Scholar Athlete
2010 NAIA Scholar Team  
  Bobbie Lydick NAIA Scholar Athlete
  Laura Starr NAIA Scholar Athlete
2009 NAIA Scholar Team  
  Jessica Pomerenke NAIA Scholar Athlete
2002 Elizabeth Klemz NAIA Scholar Athlete
2001 Deborah Lemen NAIA Scholar Athlete
  Elizabeth Klemz NAIA Scholar Athlete
1999 Jolene Conner NAIA Scholar Athlete
1998 Jolene Johnson NAIA Scholar Athlete
  Jennifer Klemz NAIA Scholar Athlete
1997 Jennifer Klemz NAIA Scholar Athlete